Håndtegnet ØFFE-logo
Økologisk FødevareFællesskab Esbjerg
Bæredygtige, friske, sunde og velsmagende fødevarer, der er produceret lokalt

Hvad er ØFFE?


Økologisk FødevareFællesskab Esbjerg er en forening af forbrugere i Esbjerg og omegn, der ønsker øgede muligheder for at forbruge lokalt producerede økologiske fødevarer.
Som medlem har man mulighed for at bestille friske grøntsager og andre varer (pt. æg og kornprodukter) til udlevering hver 14. dag. Udlevering sker på torsdage i lige uger fra ØFFE's fødevarekontrollerede lokaler på Midtgård og snarest fra et udleveringssted i Esbjerg Ø.

Eksempel på varer fra ØFFE; persille, kartofler, gulerødder, løg, bolche-bede

Nyt


2016-10-07

Ny bestillingsprocedure via hjemmesiden er indført. Bestil varer og få beregnet en samlet ordresum på hjemmesiden. Betaling overføres stadig via bankoverførsel. Se bestilling.

Tidligere nyheder

Bliv medlem


Alle interesserede kan optages som medlem i foreningen ØFFE (se Vedtægter). Da ØFFE er et fællesskab hvis aktiviteter vi skaber og driver sammen, og der hverken er ansatte eller profit som formål, er den eneste tilgængelige arbejdskraft medlemmernes egen. Derfor kan ØFFE kun fungere, hvis man som medlem bidrager til driften af foreningen. Dette kunne f.eks. være som hjælp til administration, bestilling, afhentning, udlevering o.l. Se mere om organiseringen af driften under Arbejdsgrupper.

Optagelse som medlem forudsætter betaling af et årligt kontingent som pt. er 100 kr. Kontingentet dækker et kalenderår, og ved indmelding i løbet af året forfalder årets fulde kontingent til betaling ved indmeldelsen.

Du anmoder om medlemsskab ved at udfylde nedenstående formular og betale kontingentet for indeværende år. Kontingentbetalingen skal ske via en af metoderne angivet under Betaling, sørg venligst for at dit navn fremgår af betalingen. Herefter vil du, når du er oprettet som medlem og din betaling er registreret, modtage en email med dit medlemsnummer. Forvent op til en uges ekspeditionstid.

Bestilling


Vi forventer på sigt at opbygge en reel webbutik, men indtil den er i drift sker bestilling ved at du bruger formularen ovenfor til at definere din ordre, og derefter manuelt overfører det samlede beløb via en af de under betaling angivne metoder. Angiv venligst dit medlemsnummer i overførselsmeddelelsen.

Bestillinger skal være foretaget inden midnat fredag i ulige uger, dine varer vil så være klar til udlevering den efterfølgende torsdag.

Arbejdsgrupper


Det frivillige arbejde i ØFFE er organiseret i følgende arbejdsgrupper. Typisk foregår det konkrete arbejde ikke så separaret som gruppeopdelingen giver indtryk af, men ligeså meget på tværs af grupperne blandt de medlemmer der har tid, lyst og lejlighed på det pågældende tidspunkt.

Logistik/indkøb

Koordinator: Ligéa Carpentier
Har kontakt med producenter, planlægger indkøb ud fra bestillinger, sørger for at varer bliver bragt til Midtgård for pakning.

Butik

Koordinator: Birthe Elisabeth Christensen
På udleveringsdage sørger for at modtage og pakke varer på Midtgård, samt udlevere varer til medlemmer på udleveringsstederne.

Kommunikation

Koordinator:
Sørger for hjemmeside, respons på email og Facebook.

Økonomi

Koordinator:
Sørger for de mere formelle forhold omkring økonomi, regnskab, moms mm.

Arrangementer

Koordinator: Tanja Guldager Aggerholm
Planlægger og gennemfører arrangementer internt i ØFFE og ved ØFFE's deltagelse i eksterne begivenheder (høstmarked mm).

Vagtplan

Se vagtplanen for butik i Google Docs, skriv dig gerne på opgaver.

Foreningen


Vedtægter

De formelle bestemmelser for ØFFE kan findes i vedtægterne, og beslutninger taget på den stiftende generalforsamnling d. 13/1-2016 er ført til protokols i referatet.

Betaling

Bankoverførsel: Merkur Andelskasse, reg. nr. 8401, konto nr.: 1296559
MobilePay: ?? ?? ?? ?? (formentlig på vej)

Kontakt

Email: oeffesbjerg@gmail.com
Facebook: facebook.com/groups/997317766980298/