Håndtegnet ØFFE-logo
Økologisk FødevareFællesskab Esbjerg
Bæredygtige, friske, sunde og velsmagende fødevarer, der er produceret lokalt

Hvad er ØFFE?


Økologisk FødevareFællesskab Esbjerg er en forening af forbrugere i Esbjerg og omegn, der ønsker øgede muligheder for at aftage lokalt producerede økologiske fødevarer.

Som medlem har man mulighed for at bestille friske grøntsager og andre varer til udlevering hver 14. dag. Udlevering sker på torsdage i ulige uger fra ØFFE's fødevarekontrollerede lokaler på Midtgård eller et af 3 andre udleveringssteder i Esbjerg.

Foreningen drives udelukkende af dens medlemmer i fællesskab, og på en så åben og transparent måde som muligt. Dermed er det også en forudsætning for foreningens eksistens, at der er tilpas mange medlemmer der ønsker at bidrage med deres arbejdskraft til dette.

Eksempel på varer fra ØFFE; persille, kartofler, gulerødder, løg, bolche-bede

Nyt


2017-08-08

I uge 33 præsenterer ØFFE det største udvalg nogensinde i foreningens historie med 34 forskellige varer at vælge imellem. Gå på opdagelse i sortimentet og se om noget frister.

2017-07-07

Udvalget tiltager langsomt men støt, og vi glæder os over sommerens komme. ØFFE planlægger en fællestur til Forumlund for at plukke solbær sidst i juli. Hvis du er interesseret i at deltage, meld venligst tilbage på oeffesbjerg@gmail.com eller giv lyd via Facebook. Se også opslag angående turen på Facebook.

Se tidligere nyheder

Bliv medlem


Alle interesserede kan optages som medlem i foreningen ØFFE (se Vedtægter). Da ØFFE er et fællesskab hvis aktiviteter vi skaber og driver sammen, og der hverken er ansatte eller profit som formål, er den eneste tilgængelige arbejdskraft medlemmernes egen. Derfor kan ØFFE kun fungere, hvis man som medlem bidrager til driften af foreningen. Dette kunne f.eks. være som hjælp til administration, bestilling, afhentning, udlevering o.l. Se mere om organiseringen af driften under Arbejdsgrupper.

Optagelse som medlem forudsætter betaling af et årligt kontingent som pt. er 100 kr. Kontingentet dækker et kalenderår, og ved indmelding i løbet af året forfalder årets fulde kontingent til betaling ved indmeldelsen.

Du anmoder om medlemsskab ved at udfylde nedenstående formular og betale kontingentet for indeværende år. Kontingentbetalingen skal ske via en af metoderne angivet under Betaling, sørg venligst for at dit navn fremgår af betalingen. Herefter vil du, når du er oprettet som medlem og din betaling er registreret, modtage en email med dit medlemsnummer. Forvent op til en uges ekspeditionstid.

Bestilling


Bestillinger kan foretages indtil søndag før udlevering (dvs. i lige uger) kl. 18, dine varer vil så være klar på det valgte udleveringssted den efterfølgende torsdag i det tidsrum der er angivet i listen ovenfor.

Vi forventer på sigt at opbygge en reel webbutik, men indtil den er i drift sker bestilling ved at du bruger formularen ovenfor til at definere din ordre, og derefter manuelt overfører det samlede beløb via en af de under betaling angivne metoder.

Arbejdsgrupper


Det frivillige arbejde i ØFFE er organiseret i følgende arbejdsgrupper. Typisk foregår det konkrete arbejde ikke så separaret som gruppeopdelingen giver indtryk af, men ligeså meget på tværs af grupperne blandt de medlemmer der har tid, lyst og lejlighed på det pågældende tidspunkt.

Logistik/indkøb

Koordinator: Ligéa Carpentier
Har kontakt med producenter, planlægger indkøb ud fra bestillinger, sørger for at varer bliver bragt til Midtgård for pakning.

Butik

Koordinator: Birthe Elisabeth Christensen
På udleveringsdage sørger for at modtage og pakke varer på Midtgård, samt udlevere varer til medlemmer på udleveringsstederne.

Kommunikation

Koordinator: Mikkel Kirkgaard Nielsen
Sørger for hjemmeside, respons på email og Facebook.

Økonomi

Koordinator: Lissi Lynghede
Sørger for de mere formelle forhold omkring økonomi, regnskab, moms mm.

Arrangementer

Koordinator: Catja Keldsen
Planlægger og gennemfører arrangementer internt i ØFFE og ved ØFFE's deltagelse i eksterne begivenheder (høstmarked mm).

Vagtplan

Vagtplanen for udlevering ligger i Google Docs, sammen med vejledninger for de enkelte vagttyper. Skriv dig endelig på opgaver hvis du har tid og lyst til at hjælpe.

Foreningen


Formaliteter

Formelt navn: ØFFE
CVR nummer: 37466336
Virksomhedstype: Frivillig forening
Stiftet: 2016-01-13 (gældende vedtægter)

Bestyrelse

Formand: Ligéa Carpentier
Kasserer: Lissi Lynghede
Medlem: Birthe Elisabeth Christensen
Medlem: Catja Kjeldsen
1. Suppleant: Ulrik Storkholm
2. Suppleant: Renathe M. Hadulla

Referater

Ordinær generalforsamling, 2017-04-26
Stiftende generalforsamling, 2016-01-13

Betaling

Bankoverførsel: Merkur Andelskasse, reg. nr. 8401, konto nr.: 1296559

Kontakt

Email: oeffesbjerg@gmail.com
Facebook-side: facebook.com/OEFFE.Esbjerg/
Facebook-gruppe (for medlemmer): facebook.com/groups/OEFFE.medlem/
Formandens telefonnummer: 91 94 71 19 (benyt venligst skriftlig henvendelse hvis muligt)